2022 ОНЫ ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ 10 КОМПАНИ, ЭДГЭЭРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ


shutterstock_166852532.png
  1. Apply

 

Зах зээлийн үнэ: 2,825.000 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 365,820 (сая доллар) Million USD

 

  1. MICROSOFT CORPORATION

 

Зах зээлийн үнэ: 2,358.000 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого:198,270 (сая доллар) Million USD

 

  1. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY (Saudi Aramco)

 

Зах зээлийн үнэ: 1,889.600 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 400,460 (сая доллар) Million USD

 

  1. ALPHABET

 

Зах зээлийн үнэ: 1,820.000(тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 257,640 (сая доллар) Million USD

 

  1. AMAZON.COM

 

Зах зээлийн үнэ: 1,649.000 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 469,820 (сая доллар) Million USD

 

  1. TESLA

 

Зах зээлийн үнэ: 1,031.000 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 53,823 (сая доллар) Million USD

 

  1. META PLATFORMS

 

Зах зээлийн үнэ: 922.960 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 117,930 (сая доллар) Million USD

 

  1. BERKSHIRE HATHAWAY

 

Зах зээлийн үнэ: 711.750 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 354,640 (сая доллар) Million USD

 

  1. NVIDIA CORPORATION

 

Зах зээлийн үнэ: 679.000 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 26,914 (сая доллар) Million USD

 

  1. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSMC)

 

Зах зээлийн үнэ:  640.480 (тэрбум ам.доллар) Billion USD

Жилийн орлого: 55,306 (сая доллар) Million USD

 

Нийтлэл: Л. Маралмаа

 

 

344 2022-09-26
Нийтэлсэн: AnonymousUser