"Төөгий" Групп- Сургалт


111111.jpg

"ТӨӨГИЙ" ГРУПП- ийн хамт олонд
Ажлын байранд дах харилцаа, Удирдах ажилтаны манлайлал, Компанийн засаглал сэдвүүдээр сургалтыг зохион байгууллаа.

Төөгий Групп нь Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ, Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ, Дотоод аудит, эрсдлийн менежмент, Татварын хууль тогтоомж Татварын бүртгэл Олон улсын татвар Мэдээлэл программ хангамж НББ-ийн Олон улсын стандарт Гэрээний эрх зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм.

1592 2020-01-22
Нийтэлсэн: AnonymousUser