CORPORATE SALES - БОРЛУУЛАЛТЫН УР ЧАДВАР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ОНЛАЙН СУРГАЛТ


training/S4.png

 Хэрэглэгчийн худалдан авалтын шийдвэр гаргалт борлуулалтын ажилтны ур чадвар, харилцаа хандлагаас шууд хамаарч байдаг тул компанийн Борлуулалтын менежерБорлуулалтын ажилтанХудалдааны төлөөлөгч нарт зориулсан шинэ хэрэглэгч олох, хуучин хэрэглэгчээ тогтоон барих, амжилттай хэлэлцээр хийх зэрэг ур чадваруудыг эзэмшүүлэх зорилготой, борлуулалтын ур чадварыг нэмэгдүүлэх богино хугацааны онлайн сургалт

СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАНААР

  • Борлуулалтын үндсэн зарчмууд, тэдгээрийг практикт хэрэглэх
  • Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах, асуудлыг шийдвэрлэх
  • Ятган борлуулах арга техникд суралцах
  • Нэгж борлуулалтын хаалтыг хэрхэн үр дүнтэй хийхэд суралцах

СУРГАЛТ: 2021 оны 01-р сарын 23-ны Бямба гарагт өдөр 10:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

СУРГАЛТАНД ОНЛАЙНААР БҮРТГҮҮЛЭХ БОЛ ДООР ДАРНА УУ.