CORPORATE MARKETER - МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ОНЛАЙН СУРГАЛТ


training/marketer_3.png

#Corporate #Marketer Маркетингийн Менежерүүдэд зориулсан онлайн сургалт элсэлтээ авч эхлэлээ
Маркетинг талбартай ур чадвар аа ахиулан МАРКЕТИНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БА МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ сэдвийн хүрээнд Datamining хэрхэн хийх вэ, Маркетингийн мэдээллүүдийг цэгцтэй цуглуулан боловруулж маркетингйин стратеги боловсруулах арга зүйтэй танилцаж, Үр нөлөөтэй хоногшосон BRANDING бий болгох стратеги тэргүүн туршлагуудаас суралцах боломжийг бүрэлдүүлж байна. Текст, Аудио, Зураг, Видео контентуудын зохиомж, бүтээх арга хэрэгсэл, үр нөлөөтэй контентуудын төрөл тэднийг хялбар бүтээн МАРКЕТИНГИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ ээ нийтлэг олон нийтийн сүлжээнд ONLINE орчинд үр нөлөөтэй удирдах боломжийг Corporate Marketer сургалтаас

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Сургалт 2021 оны 05 сарын 04-нөөс 07-ны өдрүүдэд өдөр бүр 18:00- 21:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Нэмэлт мэдээллийг 7000-1123, 9406-1123 дугаараас 

Онлайнаар бүртгүүлэх бол доорх холбоос дээр дарна уу