БИЗНЕС ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?


business-development-data.jpg

   Бизнес хөгжүүлэлтийг хамгийн энгийнээр тайлбарлавал бизнесийг сайжруулахад нөлөөлөх  санал санаачлага, үйл ажиллагаа юм. Борлуулалт, стратегийн санаачилга, бизнесийн түншлэл, зах зээлийн хөгжил, бизнес өргөжүүлэх, маркетинг гэх мэт эдгээр бүх салбарууд нь бизнесийг хөгжүүлэлтэнд оролцдог ба бизнес хөгжүүлэлтийг цорын ганц бие даасан ойлголт гэж ойлгож болохгүй.

Бизнес хөгжүүлэлтийн зорилго нь үйл ажилгааны ерөнхий цар хүрээг нэмэгдүүлэх,  санал санаачлагуудыг илүү сайн хөгжүүлэх юм.

Бизнесийн хөгжилд борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, бизнесээ өргөжүүлэх, стратегийн түншлэлийг бий болгох, оролго нэмэгдүүлэх зэрэг олон зорилтуудыг багтааж болно.

Бизнесийг амжилттай хөгжүүлэх нь борлуулалт, маркетинг, үйлдвэрлэл, хүний ​​нөөц, нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, бүтээгдэхүүний хөгжил, борлуулагчийн менежмент зэрэг компанийн бүх хэлтэст нөлөөлдөг.Бизнес хөгжүүлэгчид зах зээлийн шинэ боломжууд, өргөжих боломжууд, өрсөлдөгчдийн хөгжил, компанийн орлогын одоогийн эх үүсвэрийн талаар мэддэг байх хэрэгтэй.

535 2022-09-16
Нийтэлсэн: AnonymousUser