𝗖𝗢𝗥𝗣𝗢𝗥𝗔𝗧𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘𝗥 - СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ


training/Trainer3.png

Байгууллагад тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлж шийдвэрлэх, байгууллагын менежментийн өөрчлөлт, бодлогын шинэчлэл, зорилго, зорилтуудыг биелүүлэх үйл явцыг түргэтгэх үндсэн хөшүүрэг нь ур чадвар дотоод мэдээллийг ажилтнуудад үр нөлөөтэй өвлүүлэх түгээх, мэдээлэлжүүлэх ажил билээ.

CORPORATE TRAINER   сургагч багш бэлтгэх  сургалт нь асуудлуудыг системтэй шийдвэрлэх боломж олгох богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалт юм.

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар хувь хүмүүсийг оношлох, тэдний хандлагыг өөрчлөх замаар байгууллагынхаа шаардлагад нийцсэн хүний нөөцийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг асуултанд хариулт авна

Байгууллагын сургалтын хэрэгцээгээ хэрхэн тодорхойлох вэ, сургалтын хөтөлбөрийг хэрхэн томьёолох вэ, сургалтаа үр нөлөөтэй явуулах үндсэн аргачлалууд нь юу вэ, сургагч багшийн эзэмшвэл зохих ур чадваруудыг хэрхэн бий болгох вэ зэрэг байгууллагын дотоод сургагчийн өмнө тулгамддаг асуудлуудад шийдэл олж, сургалт зохион байгуулах, сургалтыг үнэлэх аргачлалуудад суралцах юм.

Сургалтын хөтөлбөр

Сургагч багш нар

Сургалт 2022 оны 09 сарын 21-наас 28-ний өдрүүдэд өдөр бүр 18:00- 21:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Нэмэлт мэдээллийг 7000-1123, 9406-1123 дугаараас 

Онлайнаар бүртгүүлэх бол доорх холбоос дээр дарна уу