M-SKILL’S - МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЦУВРАЛ СУРГАЛТ


training/poster_2023.04.101.png

Байгууллагын голлох чиг үүргийг хариуцсан менежерүүдийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой M-SKILL’S цуврал сургалтаар Өөрчлөлтийн менежмент, Багын хамтын ажиллагаа, Менежерийн харилцаа, Менежерийн манлайлал, Төлөвлөлт, Бүтээмж, Гүйцэтгэл, Тайлагнал сайжруулалт зэрэг нэг чухал шаардлагатай ур чадваруудыг богино хугацаанд олгох.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалт 2023 оны 04 сарын 25-наас 29-ний хооронд  18:00- 21:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Нэмэлт мэдээллийг 7000-1123, 9406-1123, 9407-1123 дугаараас 

Онлайнаар бүртгүүлэх бол доорх холбоос дээр дарна уу