LEADERS OF TOMORROW - БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮЛХҮҮР АЖИЛТНУУДЫГ БЭЛТГЭХ ЦУВРАЛ СУРГАЛТ


training/poster1_2023.05.30_TXKnJlH.png

LEADERS OF TOMORROW

БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮЛХҮҮР АЖИЛТНУУДЫГ БЭЛТГЭХ ЦУВРАЛ СУРГАЛТ

ХӨТӨЛБӨР-1. МЕНЕЖЕРИЙН ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАРЫН СУРГАЛТ

Байгууллагын түлхүүр ажилтнуудыг бэлтгэх бүтэн жилийн хөтөлбөртэй цуврал сургалт энэ сарын элсэлтээ МЕНЕЖЕРИЙН ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАР  сэдэвтэйгээр зохион байгуулах гэж байна.

Энэ удаагийн сургалтанд хамрагдсанаар ажлын байр, хамт олны эерэг уур амьсгалыг бий болгож, хамт олноо дэмжигч, харилцааны МАНЛАЙЛАГЧ менежерүүд бий болох юм  

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалт 2023 оны 06 сарын 22-наас 28-ний хооронд  18:00- 21:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Нэмэлт мэдээллийг 7000-1123, 9406-1123, 94071123 дугаараас 

Онлайнаар бүртгүүлэх бол доорх холбоос дээр дарна уу