CORPORATE SALES - БОРЛУУЛАЛТЫН УР ЧАДВАР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТ


training/gar_duus.jpg

 Сургалт нь борлуулалтын үндсэн 7 дараалал, тэдгээрийг практикт хэрхэн ашиглах талаарх мэдлэг мэдээлэл олгож өөрийн байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээн дээр дасгал ажлуудаа хийж гүйцэтгэх замаар нь суралцагчийн ур чадварыг өсгөдөг давуу талуудтай. 

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР


ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗАН ТӨЛӨВ, ХЭРЭГЛЭГЧ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ

Хэрэглэгчийн зан төлөв

  •  Хэрэглэгчээ хэрхэн таних хэрэглэгчийн ямар мэдээлэлийг цуглуулах түүнийг үр ашигтай борлуулалт болгон хувиргах вэ. Хэрэглэгчийн зан үйлийн өөрчлөлт, хэрэглэгчийн хүсэл сонирхолыг таних арга зүйн талаарх мэдлэгийг эзэмшинэ.Хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалт
  • Хэрэглэгч хэрхэн шийдвэр гаргадаг вэ?
  • Тэрхүү шийдвэрүүдэд хэн нөлөөлж байгааг илрүүлэх боломж бий юу? Шийдвэр гаргалтыг борлуулалт, үйлчилгээний ажилтан чиглүүлж болдог уу зэрэг асуудлуудад хариулт авч ур чадвар аа ахиулна.
  • Хэрэглэгч нэмэгдүүлэх нь

Нийт зах зээлд бүрэн хүрч чадаж байгаа юу, бүрэн дүүрэн хүрч ажиллах төлөвлөгөө бий юу? Эдгээр асуудлуудад шийдэл хэрэгтэй бол борлуулалтын хэрэглэгч нэмэгдүүлэх үндсэн арга зүйн хэрэглэгдэхүүнүүдийг үр нөлөөтэй хэрхэн ашиглах талаар суралцаж өөрийн байгууллагын онцлогт тохирсон шийдэл боловсруулж сурна.

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ: Уг сургалтаар БОРЛУУЛАЛТЫН АЖИЛТАН танд тулгамддаг асуудлуудын шийдлийг олж,  сургалтын үеэр өөрийн байгууллагын борлуулалт бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой КЕЙС, ДАСГАЛ ажиллан сургагч багш нараасаа зөвлөмж авч хэрэгжүүлэхэд бэлтгэнэ.

СУРГАЛТ: 2020 оны 04-р сарын 03-ны өдөр зохион байгуулагдана.

Сургалтын талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70001123, 94061123, 94071123 дугаараас лавлана уу.

Сургалтанд цахимаар бүртгүүлэх бол доор дарна уу.