Удирдах ажилтан, Захирлуудад зориулсан АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ ЧАДВАР сургалт-н бүртгэл