"CORPORATE TRAINER" Ажилтнаа хөгжүүлдэг удирдлага бэлтгэх хөтөлбөр


training/1_4w2hWdO.png

Байгууллагад тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлж шийдвэрлэх, байгууллагын менежментийн өөрчлөлт, бодлогын шинэчлэл, зорилго, зорилтуудыг биелүүлэх үйл явцыг түргэтгэх үндсэн хөшүүрэг нь ур чадвар дотоод мэдээллийг ажилтнуудад үр нөлөөтэй өвлүүлэх түгээх, мэдээлэлжүүлэх ажил билээ.

CORPORATE TRAINER   сургагч багш бэлтгэх  сургалт нь асуудлуудыг системтэй шийдвэрлэх боломж олгох богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалт юм.

Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар хувь хүмүүсийг оношлох, тэдний хандлагыг өөрчлөх замаар байгууллагынхаа шаардлагад нийцсэн хүний нөөцийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг асуултанд хариулт авна.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГАГЧ БАГШ НАР

Сургалт 2024 оны 03 сарын 22-ноос 03 сарын 28-ны хооронд өдөр бүр 18:00- 21:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Нэмэлт мэдээллийг 7000-1123, 9406-1123, 94071123 дугаараас 

Онлайнаар бүртгүүлэх бол доорх холбоос дээр дарна уу