EARLY BIRD - ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ӨГЛӨӨ ЭРТИЙН СУРГАЛТ


training/Earlybird1.png

    Хувь хүний хөгжлөөр нийгмийн хөгжил тодорхойлогдож, хувь хүний чадамжаар нийгмийн бүтээмж хэмжиддэг болсон шинэ цаг үед цаг хугацааг хэн үр бүтээлтэй ашиглаж, бүтээмж ур чадвараа ахиулахын төлөө шаргуу хөдөлмөрлөж байгаа нь бусдыг хошуучлах боломж бүрэлдэж ээ."

Хувь хүний ХАНДЛАГА, ХАРИЛЦАА, ЭЕРЭГ СЭТГЭЛГЭЭ, ИЛТГЭХ ТОЛИЛУУЛАХ УР ЧАДВАР, ХУВИЙН СОЁЛ БУЮУ ИМИЖ БҮРДҮҮЛЭЛТ зэрэг үндсэн сэдвүүдийг багтаасан EARLYBIRD өглөө эртийн хувь хүний хөгжлийн сургалтыг санал болгож байна.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалт: 2020 оны 08-р сарын 18-наас 08-р сарын 22-ныг хүртэл өглөө бүр  06:00-08:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Сургалтын талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 7000-1123, 9406-1123 дугаараар

Онлайнаар бүртгүүлэх бол доор дарна уу.