CEO PLUS УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ СУРГАЛТ


training/CEOposter4.jpg

Ирэх жилүүдэд Бизнесийн талбарт үүсч буй олон сорилтуудыг даван туулах шаардлага бий болж эхлэнэ.

Эдгээр сорилтууд удирдах ажилтнуудаас ажиллах арга барил аа өөрчлөх, бизнесийн үйл ажиллагаагаа системтэй удирдахыг шаардаж эхлэнэ.  Дурьдвал байгууллагынхаа ирээдүйг бодож шийдвэр гаргах стратеги төлөвлөлтийн арга хэрэгсэлүүдийг ашиглан урт хугацааны системтэй төлөвлөлт хийх, үйл ажиллагаануудын хоорондын уялдаа холбоог үр нөлөөтэй бий болгох, бизнесийнхээ аль талбарт илүү түлхүү хөрөнгө оруулалт хийх, оруулсан хөрөнгийн өгөөжөө сайжруулах алхамуудыг хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэлтээ хянах зэрэг суурь менежментийн ур чадваруудаа өсгөх хэрэгцээ зайлшгүй үүснэ.  Энэхүү асуудлуудад шийдэл санал болгосон Байгууллагын удирдлагын түвшний ажилтнуудад зориулсан CEO PLUS сургалт хичээллэнэ.

Сургалтын хөтөлбөр

Сургагч багш нар :

Сургалт 2020 оны 12 сарын 24-ны өдрөөс  28-ны өдрүүдэд 18:00- 21:00 цагын хооронд ZOOM ашиглан зохион байгуулагдана.

Сургалтын талаарх нэмэлт мэдээллийг: 70001123, 94061123 утсаар лавлана уу.

Сургалтанд онлайнаар бүртгүүлэх бол доорх холбоос дээр дарна уу 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7DMa4GBOsyrcDFU5q0OxTWO2fgARjcascqRvoXu4UumrCQw/viewform